Verborgen gebreken koophuis

We spreken van verborgen gebreken koophuis wanneer u een woning koopt en er pas later gebreken aan het licht komen. Deze waren dus niet zichtbaar bij de bezichtigingen en konden tevens niet worden opgespoord door een bouwkundig expert. Daarnaast werd er niets door de verkopende partij medegedeeld. In dat geval ontstaat natuurlijk altijd de vraag wie verantwoordelijk is voor de bijkomende kosten. Is dit de kopende partij omdat dit het risico is van kopen? Of de verkopende partij omdat zij deze verborgen hadden moeten melden? Verborgen gebreken koophuis: hoe zit dat eigenlijk?

Rechten en plichten van zowel de koper als verkoper

Zowel de koper als de verkoper hebben rechten en plichten bij de verkoop van een woning. De verkopende partij heeft een mededelingsplicht. Dit betekent dat zij gebreken waarvan ze op de hoogte zijn ook direct melden aan de kopende partij. Indien zij dit tijdig doen, dan kan er wellicht nog wat aan de verkoopprijs worden aangepast om zo de bijkomende kosten te dekken. Hierbij kan de kopende partij dus geen verhaal meer halen wanneer de kosten mogelijk duurder uitvallen dan gedacht, mits er een reële inschatting is gemaakt.

De kopende partij heeft op haar beurt weer een zogenaamde onderzoeksplicht. Dit houdt in dat zij haar uiterste best moet doen om mogelijke gebreken uit te sluiten. Dit kan hij of zij zelf doen door meerdere bezichtigingen te doen, vragen te stellen aan de verkopende partij en het huis van boven tot onder goed te onderzoeken. De kopende partij staat echter nog steviger in haar schoenen wanneer ze een bouwkundige mee laat kijken.

Indien beide partijen zich aan deze plichten hebben gehouden én er alsnog verborgen gebreken ontstaan, dan is het heel lastig om te bepalen bij wie de schuldvraag ligt. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de verkopende partij oprecht niets van de verborgen gebreken wist. Daarom is het belangrijk dat u als kopende partij kunt aantonen wanneer de gebreken zijn ontstaan en in hoeverre deze ook moet zijn opgevallen bij de verkopende partij. Hierbij moet u een bouwkundig expert en eventueel een Woning jurist inschakelen.

Verborgen gebreken koophuis: speciale clausules in het koopcontract

Voordat de schuldvraag beantwoord kan worden is het ook belangrijk om het koopcontract goed door te kijken. In het koopcontract kunnen namelijk ook dingen zijn opgenomen waarbij de schuldvraag direct wordt beantwoord. Zo kan de verkopende partij bijvoorbeeld hebben opgenomen dat zij afzien van mogelijke schuld indien er alsnog verborgen gebreken worden aangetroffen. Indien u hier als koper mee akkoord bent gegaan, dan lukt het niet om nog verhaal te halen.

Als kopende partij kunt u echter ook een speciale clausule in het koopcontract laten opnemen. Eentje waarin duidelijk wordt aangegeven dat de verkopende partij altijd eindverantwoordelijk is voor mogelijke verborgen gebreken. Bij dergelijke clausules is de schuldvraag eenvoudig te beantwoorden en zal de zaak spoedig verlopen.

Indien er geen sprake is van dergelijke clausules, dan is het goed om een jurist in te schakelen en bewijsstukken te verzamelen. Zij kunnen u bovendien precies vertellen welke stappen genomen moeten worden en waar u mogelijk recht op heeft. Zo weet u precies waar u aan toe bent en voorkomt u tevens teleurstelling.

You may also like...