Huisvesting vluchtelingen in houtskeletbouw huizen

houtskeletbouwJe hoeft de krant maar open te slaan of je leest over de grote aantallen vluchtelingen die Europa en dus ook Nederland binnenstromen. Een paar weken geleden lag het aantal vluchtelingen op ongeveer zevenhonderd per dag. De politieke discussie hierover buiten beschouwing latend, blijft de vraag overeind staan over huisvesting van dat grote aantal.

AZC

De asielzoekerscentra zitten in heel Nederland al vol. Oude kazernes zijn heringericht, oude gevangenissen omgebouwd, campings worden gevuld, huisjes op parken ook, hoe gaat Nederland de nieuwe instroom vluchtelingen onderdak geven. En als je leest dat het streven van COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is om een bewoner van een asielzoekerscentrum niet langer dan één jaar in (die vorm van) opvang te houden wordt het wel tijd dat er in oplossingen gedacht gaat worden. We kunnen met zijn allen wel hopen dat over een jaar de wereld een veel betere plek is geworden, met minder dreiging en oorlog, maar die gedachte klinkt utopisch.

Naastenliefde

Nederland is een zeer ontwikkeld land en staat bekend als natie met respect en liefde voor de medemens. Ook het bieden van humaan onderdak heeft Nederland tot nu toe vol kunnen houden. Hier zijn geen chaotische taferelen, waar vluchtelingen in tentenkampen worden gezet. Iedereen heeft de beelden van elders in de wereld wel eens voorbij zien komen.

Het herplaatsen van asielzoekers in bestaande woningen in Nederland kan simpelweg niet, door de grote aantallen. Er worden al vluchtelingen geplaatst in bejaardenhuizen die nog plaats hebben, maar dat kan slechts met enkelen. Er wordt gesproken over de zogenaamde containerwoningen, maar daar zijn de meningen over verdeeld.

Keuzemogelijkheid

Een alternatief zou de houtskeletbouw woning zijn. Een menselijk onderkomen, in meerdere afmetingen te bouwen. De kosten zijn veel lager dan bij de bouw van een huis op locatie en bovendien heeft het een zeer korte bouwtijd, een maximum van 3 maanden wordt vaak gehoord. Omdat de bouw in de fabriek plaatsvindt krijg je niet overal ‘bouwputten’ met puin. Er zijn meerdere aanbieders dus in korte tijd kan er veel gebouwd worden. De prefab woning prijs is lager dan normale bouw. Tijd die dringt. Blijft de vraag over locatie en beschikbare ruimte, maar dat is weer een andere discussie.

You may also like...