Arbeidsmediator

kantoorEen arbeidsmediator is een onafhankelijke bemiddelaar die ingeschakeld kan worden bij arbeidsconflicten. Dit kan bijvoorbeeld gesprekken bij ontslag zijn, maar ook wanneer er een ander geschil op de werkvloer is opgetreden. In tegenstelling tot wat veel mensen denken wordt een arbeidsmediator nooit ingeschakeld om een oplossing te bieden voor het geschil. De enige taak van een mediator is het leiden van het gesprek en ervoor te zorgen dat de emoties onder controle blijven en er rustig gesproken kan worden. Met een beetje extra hulp van deze onafhankelijke partij kunnen zowel de werkgever als de werknemer vervolgens tot de kern van het probleem komen en hierbij ook een passende oplossing vinden.

Bij de vraag wat een arbeidsmediator doet, is het belangrijk om te kijken naar de taken die hij of zij kan vervullen. Hierbij is het wel belangrijk om te onthouden dat een arbeidsmediator onafhankelijk is. Hij zal dus nooit partijdig optreden voor de werkgever of werknemer. En is ook niet gericht op het oplossen van de mogelijke problemen. Die taak ligt bij jullie. Wel kan de arbeidsmediator helpen om naar de juiste richting te sturen. Hieronder zetten we alle taken van een arbeidsmediator voor u op een rijtje.

Emoties temperen

Bij arbeidsconflicten willen de emoties nog wel eens hoog oplopen. Zeker wanneer één van de partijen het gevoel heeft niet gehoord te worden. In dat geval kan het gesprek volledig uit de hand lopen en is het vaak ook niet meer goed mogelijk om de juiste oplossingen te bedenken. De arbeidsmediator kan in dit geval de emoties temperen door oplossingen uit andere invalshoeken aan te bieden of om even ruimte te bieden voor andere gespreksvormen. Hierbij zullen de emoties weer tot rust komen, waardoor er weer helder over een oplossing kan worden nagedacht.

Structuur aanbrengen in het gesprek

Het gevaar bij een gesprek tussen werkgever en werknemer is dat de werknemer zich soms geïntimideerd kan voelen. Bovendien kan ook een verschil in karakter duidelijk naar boven komen. Wanneer u bijvoorbeeld snel overrompeld wordt of niet de tijd krijgt om te antwoorden, dan kan dit het gesprek helemaal in het voordeel van de werkgever brengen. Een arbeidsmediator let er zeer goed op dat alle partijen aan het woord komen en brengt structuur aan in het gesprek. Hierdoor hebben beide partijen alle tijd om tot de kern van het probleem te komen.

Bovendien mag u of uw werkgever ook tijdig aangeven om even pauze te houden in het gesprek. De arbeidsmediator zal in dat geval simpelweg een nieuw gesprek aankondigen om zo de gemoederen even te laten zakken en rust te creëren. Door de onpartijdigheid van de arbeidsmediator lukt het zo veel beter om samen tot een oplossing te komen. Simpelweg door beter naar elkaar te luisteren, de emoties niet te hoog op te laten lopen én oplossingsgericht te handelen. Hiermee kan erger worden voorkomen en houden jullie allebei voldoende inspraak op de uiteindelijke uitkomst van het gesprek. Iets wat bij een rechtelijke procedure uit handen moet worden gegeven.

Meer informatie: Mediation Firm

You may also like...